Patrick Soon Shiong

A e din se…Patrick Soon Shiong u njoh per revolucionarizimin ne trajtimin e semundjes se kancerit. Fillimisht nje shpikes dhe me vone nje filantropist, fitimi i tij neto rezulton $12 miliarde. Ai e perdor pasurine e tij per kauza te mira. Pjese te pasurise se tij shkojne per spitalet e femijeve dhe per gjetjen e menyrave per uljen e kostove te sherbimit shendetesor.

Të ngjashme