Gjumi i femijes

A e din se…Kthejeni gjumin në prioritet familjar dhe pjesë të veprimtarive tuaja ditore. Vendosni sa orë gjumë kërkon çdo anëtar i familjes tuaj dhe sigurohuni që ta bëjnë këtë. Diskutoni me mjekun e fëmijës mbi problemet e gjumësisë, sepse pjesa më e madhe e tyre trajtohen lehtësisht.

Të ngjashme