Big Brother

A e din se…Big Brother është ideuar për të treguar jetën normale të një grupi personash,por qëllimi ka falimentuar, sepse kur një sërë njerëzish jetojnë të mbyllur në një hapësirë të ngushtë pa libra, gazeta, informacion, duke bëre një “hic” gjithë ditën, “atë cfarë do të dëshmojnë nuk do të jetë normaliteti por patologjia e tyre.”

Të ngjashme